Jakie standardy musi spełniać zbiornik na gnojówkę?


Standardy, które musi spełniać zbiornik na gnojówkę, reguluje artykuł osiemnasty ustęp pierwszy ustawy z 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2015 r., poz. 625). Mówi się w nim o trzech rodzajach gospodarstw:

  • wielkotowarowych,
  • innych niż wielkotowarowe,
  • położonych na obszarach narażonych na zanieczyszczenia, spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego (OSN).

W naszym wpisie przyjrzymy się bliżej tym wymogom.

Zbiorniki na gnojówkę w gospodarstwach wielkotowarowych

Mianem gospodarstw wielkotowarowych określa się gospodarstwa, prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 sztuk. Są to również hodowcy, prowadzący hodowlę świń o wadze ponad 30 kg powyżej 2 000 sztuk oraz hodowlę 750 sztuk macior. Są oni zobowiązani do przechowywania gnojówki w szczelnych i zamkniętych zbiornikach. Pojemność tych zbiorników powinna umożliwić zgromadzenie w nich minimum czteromiesięcznego zapasu produkcji nawozów. Ponadto prawo nakłada na właścicieli gospodarstw wielkotowarowych obowiązek zagospodarowania co najmniej 70 % gnojówki na użytkach rolnych gospodarstwa.

Zbiornik na gnojówkę w gospodarstwach innych, niż wielkotowarowe

Kolejnym typem gospodarstw są gospodarstwa inne, niż wielkotowarowe, czyli mniejsze. W ich przypadku przepisy brzmią podobnie; gnojówka musi być przechowywana w szczelnych, zamkniętych zbiornikach, w których musi zmieścić się zapas co najmniej czteromiesięcznej produkcji tego nawozu. W naszej ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości zbiorniki na gnojówkę w różnych rozmiarach. Nasze zbiorniki, zgodnie z wymaganiami, posiadają nieprzepuszczalne dno oraz ściany, a także szczelne przykrycie oraz wylot wentylacyjny. W gospodarstwie muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków inwentarskich, aby ograniczyć ich uciążliwość zapachową oraz w miejscu zacienionym i bezwietrznym. Powinny być także chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. Najlepiej umiejscowić je na równej powierzchni, niezalewanej przez deszcze i zabezpieczyć ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m.

Zbiorniki w gospodarstwach OSN

Zobacz również: Jakie są wymagania dla zbiorników na gnojówkę?

W gospodarstwach OSN wymagania, dotyczące zbiorników na gnojówkę, nie są uzależnione od liczby utrzymywanych zwierząt. Zgodnie z ich treścią, gnojówkę należy przechowywać tak, by wycieki nie przedostawały się do gruntu. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych, pojemność tych zbiorników musi odpowiadać minimum sześciomiesięcznej produkcji nawozu.

Na koniec warto zaznaczyć, że na zbiorniki na gnojówkę o pojemności do 25 m3 nie jest wymagane pozwolenie. Chęć ich budowy należy jedynie zgłosić do właściwego organu administracyjnego. Jeśli w terminie trzydziestu dni organ nie zgłosi sprzeciwu, można zacząć stawianie zbiornika. Jeśli natomiast zbiornik będzie pojemność powyżej 25 m3 należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Wróć

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.